REZERWA OŚWIATOWA 2018 NA DOPOSAŻENIE ŚWIETLIC SZKOLNYCH
Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok 2018 ustaliło kryteria 0,4% podziału części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej m.in. na doposażenie w pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w kwocie około 3 000 zł
Dla kogo finansowanie?
Dla wszystkich szkół podstawowych, które od 1 września 2018 r. poniosą wydatki związane z przekształceniem gimnazjów samodzielnych lub funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe) w szkoły podstawowe od 1 września 2018 r.
Termin składania wniosków
Organ prowadzący ma obowiązek złożenia wniosku do MEN w terminie do 31.05.2018 r. Zachęcamy wszystkie szkoły do złożenia wniosku do organu prowadzącego najpóźniej do 24.05.2018 r

Szczegóły rozporządzenia MEN znajdziesz tutaj.
Poznaj najchętniej wybierane w roku szkolnym 2017/2018 pomoce dydaktyczne
do świetlic szkolnych
Attach to Sekcja 8
Złóż zamówienie:

bok@eisystem.pl
t
el: (61) 817 50 50
Attach to Sekcja 5
Kontakt z konsultantem edukacyjnym:
e-mail: bok@eisystem.pl
tel: (61) 817 50 50